Datos Básicos. Ciencia e tecnoloxía

Evolución do gasto en I+D
Porcentaxe sobre o PIB a prezos de mercado

Fonte: Eurostat e INE. Estadística sobre actividades de I+D.
Contabilidad Regional de España Base 2010
Nota: datos da I+D do ano 2017 provisionais,
datos do PIB dos anos 2015 a 2017 provisionais

O gasto interno en I+D, en relación co PIB, situouse no ano 2017 no 0,94%

No ano 2017 en Galicia a porcentaxe do gasto interno en I+D sobre o PIB sitúase no 0,94%, 0,26 puntos inferior á española e 1,16 puntos por debaixo da media da Europa dos 28. Por sectores, o empresarial e as institucións privadas sen fins de lucro lévase o 50,7% do gasto en I+D, o sector da administración pública o 15% e o ensino superior o 34,4% restante.


Orzamento.Investigación, desenvolvemento e innovación. Galicia
Miles de euros

Fonte: Consellería de Facenda. Orzamentos xerais.


Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Galicia
Miles de euros

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros proporcionados pola Agencia Estatal de Administración Tributaria
Nota: os datos do ano 2018 son provisionais


Só un 1,5% das expedicións/exportacións de Galicia no ano 2018 son de produtos de alta tecnoloxía

As importacións/introducións deste tipo de produtos representan unha porcentaxe moi similar dentro das importacións/introducións totais de Galicia, acadando o 1,4% do total.


O grado de especialización tecnolóxica das empresas galegas é bastante baixo.

No 2017, só un 0,4% das empresas con sede social en Galicia se dedican á manufactura en ramas intensivas en tecnoloxía alta ou medio alta e só un 1,1% se situaron nas ramas de servizos intensivos en formación de tecnoloxía alta ou punta.


Empresas con actividades intensivas en tecnoloxía. Galicia

Fonte: IGE. Directorio de empresas
Nota: datos de empresas con sede social en Galicia

Persoal adicado ao I+D en relación ao total do emprego da economía
Porcentaxe


Fonte: INE. Estadística sobre actividades de I+D, IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010, INE. Contabilidad Nacional de España. Base 2010
Nota: datos da I+D do ano 2017 provisionais,
datos do PIB dos anos 2015 a 2017 provisionais

A porcentaxe de persoal adicado ao I+D en Galicia en relación ao total do emprego da economía situouse no 2017 no 1,03%


Distribución do gasto en I+D por sectores. Galicia. Ano 2017
Miles de euros

Fonte: INE. Estadística sobre actividades de I+D
Nota:(1) o sector Empresas inclúe ás IPSFL
os datos do ano 2017 son provisionais

Exportacións de produtos de alta tecnoloxía. Galicia. Ano 2018
Miles de euros

Fonte: Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Nota: os datos son provisionais

Importacións de produtos de alta tecnoloxía. Galicia. Ano 2018
Miles de euros

Fonte: Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Nota: os datos son provisionais

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Descarga de datos

Compartir: