Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2018

Unidade: Persoas
Espazo=Galicia
  TotalHomes Mulleres
Total 2.701.743 1.300.609 1.401.134
0-4 97.430 50.147 47.283
5-9 112.798 58.300 54.498
10-14 112.715 57.773 54.942
15-19 106.191 54.645 51.546
20-24 110.281 56.321 53.960
25-29 126.563 64.185 62.378
30-34 151.674 75.922 75.752
35-39 201.308 100.837 100.471
40-44 224.690 112.290 112.400
45-49 213.519 105.664 107.855
50-54 202.727 99.260 103.467
55-59 193.656 94.425 99.231
60-64 175.261 84.527 90.734
65-69 165.222 78.666 86.556
70-74 154.632 71.023 83.609
75-79 114.284 49.765 64.519
80-84 116.687 46.457 70.230
85 e máis 122.105 40.402 81.703

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
22-01-2019
Compartir: