Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2018

Unidade: Persoas
Espazo=A Coruña
  TotalHomes Mulleres
Total 1.119.351 536.637 582.714
0-4 41.705 21.357 20.348
5-9 47.872 24.815 23.057
10-14 46.875 24.080 22.795
15-19 43.661 22.428 21.233
20-24 44.812 22.693 22.119
25-29 51.248 25.895 25.353
30-34 62.819 31.356 31.463
35-39 85.024 42.352 42.672
40-44 94.887 47.289 47.598
45-49 89.984 44.217 45.767
50-54 85.083 41.252 43.831
55-59 80.157 38.954 41.203
60-64 72.820 34.829 37.991
65-69 68.852 32.267 36.585
70-74 64.299 29.295 35.004
75-79 46.324 20.180 26.144
80-84 46.548 18.328 28.220
85 e máis 46.381 15.050 31.331

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
22-01-2019
Compartir: