Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2018

Unidade: Persoas
Espazo=Lugo
  TotalHomes Mulleres
Total 331.327 160.647 170.680
0-4 10.639 5.382 5.257
5-9 11.430 5.812 5.618
10-14 11.287 5.747 5.540
15-19 11.296 5.824 5.472
20-24 12.536 6.358 6.178
25-29 15.192 7.753 7.439
30-34 18.490 9.307 9.183
35-39 22.819 11.623 11.196
40-44 24.267 12.204 12.063
45-49 24.247 11.953 12.294
50-54 25.101 12.486 12.615
55-59 25.385 12.750 12.635
60-64 22.807 11.610 11.197
65-69 20.452 10.303 10.149
70-74 19.590 9.202 10.388
75-79 16.522 7.225 9.297
80-84 18.300 7.594 10.706
85 e máis 20.967 7.514 13.453

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
22-01-2019
Compartir: