Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2018

Unidade: Persoas
Espazo=Ourense
  TotalHomes Mulleres
Total 309.293 148.426 160.867
0-4 9.247 4.790 4.457
5-9 10.564 5.462 5.102
10-14 10.875 5.528 5.347
15-19 10.413 5.251 5.162
20-24 11.958 6.190 5.768
25-29 13.732 6.985 6.747
30-34 16.103 8.094 8.009
35-39 19.833 10.084 9.749
40-44 22.295 11.064 11.231
45-49 22.061 11.058 11.003
50-54 22.410 10.978 11.432
55-59 22.670 11.115 11.555
60-64 20.742 10.267 10.475
65-69 20.728 9.974 10.754
70-74 20.897 9.751 11.146
75-79 16.610 7.385 9.225
80-84 17.832 7.357 10.475
85 e máis 20.323 7.093 13.230

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
22-01-2019
Compartir: