Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2018

Unidade: Persoas
Espazo=Pontevedra
  TotalHomes Mulleres
Total 941.772 454.899 486.873
0-4 35.839 18.618 17.221
5-9 42.932 22.211 20.721
10-14 43.678 22.418 21.260
15-19 40.821 21.142 19.679
20-24 40.975 21.080 19.895
25-29 46.391 23.552 22.839
30-34 54.262 27.165 27.097
35-39 73.632 36.778 36.854
40-44 83.241 41.733 41.508
45-49 77.227 38.436 38.791
50-54 70.133 34.544 35.589
55-59 65.444 31.606 33.838
60-64 58.892 27.821 31.071
65-69 55.190 26.122 29.068
70-74 49.846 22.775 27.071
75-79 34.828 14.975 19.853
80-84 34.007 13.178 20.829
85 e máis 34.434 10.745 23.689

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
22-01-2019
Compartir: