Indicadores demográficos


Indicadores de poboación. Galicia e provincias. Ano 2017

Sexo=Total
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Porcentaxe de poboación segundo ámbito xeográfico 5,82 41,39 12,31 11,50 34,80
Densidade de poboación 91,64 141,10 33,85 42,84 209,86
Idade media no 1 de xaneiro 46,76 46,46 49,52 50,28 45,00
Porcentaxe de poboación menor de 20 anos 15,87 16,07 13,38 13,22 17,39
Porcentaxe de poboación entre 20 e 64 anos 59,56 59,98 57,88 55,85 60,89
Porcentaxe de poboación de 65 e máis anos 24,57 23,95 28,73 30,93 21,73
Índice de envellecemento 154,77 148,98 214,68 234,00 124,93
Índice de sobreenvellecemento 17,48 16,35 21,26 20,08 15,98
Índice de dependencia global 57,56 56,64 63,12 68,84 53,41
Índice de dependencia xuvenil 18,86 19,13 16,25 16,62 20,08
Índice de dependencia senil 38,71 37,51 46,87 52,22 33,33
Índice de estrutura da poboación en idade activa 139,93 142,11 146,57 148,53 132,98
Índice de recambio da poboación en idade activa 163,78 166,19 196,16 195,54 143,86
Índice de masculinidade 93,49 92,51 94,49 93,23 94,39

Fonte: IGE. Indicadores demográficos
13-04-2018
Compartir: