Enquisa de poboación activa (EPA)


Taxas de actividade, ocupación e paro por sexo. Metodoloxía EPA 2005

Unidade: Porcentaxes
Actividade=Taxa de paro
  2016/III2016/IV
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
Galicia 16,3 15,7 17,1 16,3 15,6 17,0
   A Coruña 15,4 13,9 17,0 14,5 13,3 15,8
   Lugo 14,0 13,8 14,3 13,7 13,8 13,7
   Ourense 17,7 17,7 17,7 19,2 18,0 20,6
   Pontevedra 17,9 17,9 17,9 18,5 18,4 18,5

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
26-01-2017
Compartir: