Enquisa de poboación activa (EPA). Información xeral.


Taxas de actividade, ocupación e paro por sexo

Unidade: Porcentaxes
Actividade=Taxa de paro
  2018/IV2019/I
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
Galicia 12,0 11,3 12,8 12,5 12,1 12,8
   A Coruña 10,7 10,4 11,1 10,1 10,0 10,2
   Lugo 9,2 7,2 11,3 8,9 9,0 8,9
   Ourense 13,1 13,5 12,8 14,9 14,8 15,0
   Pontevedra 14,4 13,3 15,5 15,8 15,0 16,7

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
25-04-2019
Compartir: