Enquisa de poboación activa (EPA). Información xeral.


Taxas de actividade, ocupación e paro por sexo

Unidade: Porcentaxes
Actividade=Taxa de paro
  2018/II2018/III
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
Galicia 14,0 12,8 15,2 12,2 11,1 13,4
   A Coruña 13,4 12,9 14,0 10,9 10,7 11,2
   Lugo 9,6 7,8 11,5 8,3 6,9 10,0
   Ourense 13,4 10,9 15,9 14,2 10,8 17,9
   Pontevedra 16,4 15,0 17,8 14,7 13,3 16,1

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
18-12-2018
Compartir: