Índice de prezos ao consumo (IPC)


Índice de prezos de consumo (IPC) base 2016. Índice xeral e por grupos ECOICOP

Unidade: Índices e taxas de variación
Índice xeral e por grupos=Xeral
  EspañaGalicia
  Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)
2016/Marzo -0,8 0,6 -1,1 0,7
2016/Abril -1,1 0,7 -1,2 0,8
2016/Maio -1 0,5 -1,1 0,6
2016/Xuño -0,8 0,5 -0,9 0,5
2016/Xullo -0,6 -0,7 -0,8 -1
2016/Agosto -0,1 0,1 -0,3 0,2
2016/Setembro 0,2 0 0,2 0,2
2016/Outubro 0,7 1,1 0,8 1,4
2016/Novembro 0,7 0,4 0,7 0,4
2016/Decembro 1,6 0,6 1,6 0,5
2017/Xaneiro 3 -0,5 3,2 -0,7
2017/Febreiro 3 -0,4 3,3 -0,4
2017/Marzo 2,3 0 2,7 0

Fonte: INE. Índice de precios de consumo. Extraído de http://www.ine.es
12-04-2017
Compartir: