Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por áreas xeográficas. Referencia 2010

Destino económico=IVU TOTAL Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  UEMUEOCDEResto do MundoUEMUEOCDEResto do Mundo
2013 102,32 102,16 105,21 115,41 108,62 108,65 109,42 122,05
2014 100,62 103,84 104,29 105,75 109,93 109,70 110,17 122,08
2015 102,01 105,80 103,22 116,07 109,17 110,23 110,09 124,72
2016 102,18 106,29 102,47 115,88 106,44 107,87 107,50 103,81
2017 103,74 108,67 104,12 127,48 107,26 108,29 107,76 99,23
   2017/Outubro 105,36 109,65 104,65 127,18 114,09 114,80 113,84 97,53
   2017/Novembro 105,40 109,86 104,81 130,84 110,05 111,27 110,14 95,97
   2017/Decembro 107,74 113,69 109,37 139,73 108,31 110,25 109,44 108,82
2018 - - - - - - - -
   2018/Xaneiro 106,79 112,15 107,05 125,99 107,95 108,85 108,68 93,83
   2018/Febreiro 104,68 110,65 106,53 132,12 106,94 108,28 107,71 97,15
   2018/Marzo 106,68 111,36 106,55 143,51 105,68 105,08 105,62 96,02
   2018/Abril 105,18 110,42 105,85 128,49 103,68 103,21 102,41 105,78
   2018/Maio 105,03 110,24 106,19 128,84 105,64 105,34 106,77 94,07
   2018/Xuño 106,60 111,96 109,28 129,70 107,25 107,22 107,85 95,71
   2018/Xullo 103,00 109,45 107,90 140,54 107,04 107,36 107,88 98,73
   2018/Agosto 97,14 104,15 103,49 142,04 110,05 110,07 109,90 108,88
   2018/Setembro 96,92 103,81 104,19 143,26 114,93 114,35 114,62 103,89
   2018/Outubro 99,14 105,00 101,75 146,03 116,55 118,09 118,53 104,05

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2017 son provisionais
(-) Non procede

04-01-2019
Compartir: