Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por áreas xeográficas. Referencia 2010

Destino económico=IVU TOTAL Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  UEMUEOCDEResto do MundoUEMUEOCDEResto do Mundo
2013 102,32 102,16 105,21 115,41 108,62 108,65 109,42 122,05
2014 100,62 103,84 104,29 105,75 109,93 109,70 110,17 122,08
2015 102,01 105,80 103,22 116,07 109,17 110,23 110,09 124,72
2016 102,18 106,29 102,47 115,88 106,44 107,87 107,50 103,81
2017 103,74 108,67 104,12 127,48 107,26 108,29 107,76 99,23
   2017/Decembro 107,74 113,69 109,37 139,73 108,31 110,25 109,44 108,82
2018 103,49 109,36 106,65 136,70 109,19 109,77 109,89 99,04
   2018/Xaneiro 106,62 112,01 106,99 126,09 107,27 108,37 108,26 93,68
   2018/Febreiro 104,49 110,53 106,53 132,24 106,66 108,04 107,41 96,86
   2018/Marzo 106,58 112,26 107,68 143,02 105,39 104,95 105,41 95,66
   2018/Abril 105,24 110,47 105,26 128,49 103,47 103,04 102,21 105,45
   2018/Maio 105,03 109,91 106,21 128,51 105,66 105,37 106,62 94,04
   2018/Xuño 106,33 111,89 109,31 129,51 106,11 106,29 106,94 96,10
   2018/Xullo 102,85 109,36 107,98 140,75 106,90 107,25 107,23 97,32
   2018/Agosto 96,73 103,37 102,96 142,14 109,77 109,85 109,68 105,80
   2018/Setembro 96,75 103,34 104,42 143,54 113,49 113,18 113,39 104,04
   2018/Outubro 99,12 104,91 101,67 146,04 116,16 117,78 118,16 103,75
   2018/Novembro 102,38 108,63 108,33 143,73 118,15 119,65 119,68 95,59
   2018/Decembro 107,96 114,58 112,75 137,15 112,28 114,65 115,84 99,64

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2017 son provisionais
28-02-2019
Compartir: