Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  BENS DE CONSUMOBENS INTERMEDIOSBENS DE CAPITALNON ENERXÉTICOIVU TOTALBENS DE CONSUMOBENS INTERMEDIOSBENS DE CAPITALNON ENERXÉTICOIVU TOTAL
2013 103,49 111,12 93,62 102,30 108,66 112,41 108,72 112,88 109,73 111,47
2014 103,34 106,34 89,87 100,49 105,13 112,69 111,46 107,73 109,43 112,11
2015 109,33 105,98 92,48 103,45 107,07 115,74 106,69 109,89 110,78 112,38
2016 113,03 102,05 97,68 102,86 106,39 112,92 95,83 111,61 107,08 107,41
2017 116,56 107,21 100,43 104,11 110,87 111,95 95,40 113,43 106,28 106,96
   2017/Decembro 128,46 112,22 101,15 109,00 118,06 113,87 100,52 113,87 108,44 109,74
2018 115,03 115,72 93,49 106,20 115,30 108,50 105,39 115,02 106,92 108,76
   2018/Xaneiro 125,37 106,24 87,93 106,93 112,50 108,90 100,94 108,33 106,17 106,73
   2018/Febreiro 121,63 110,32 89,09 105,71 113,88 104,72 105,86 111,18 105,06 106,34
   2018/Marzo 117,20 119,46 87,89 110,66 118,04 101,69 104,63 113,80 103,74 104,43
   2018/Abril 116,58 110,21 83,44 102,29 111,93 101,62 100,34 113,59 102,51 103,01
   2018/Maio 111,49 114,12 86,33 102,56 112,65 104,27 102,82 112,54 103,36 105,21
   2018/Xuño 113,55 115,85 96,91 103,10 115,12 105,26 104,01 107,37 104,40 105,78
   2018/Xullo 114,60 119,47 94,03 105,78 117,30 105,30 104,46 109,69 105,10 106,21
   2018/Agosto 109,46 118,65 95,00 105,88 115,06 107,85 109,60 113,11 107,26 109,61
   2018/Setembro 106,27 121,60 101,56 106,00 115,45 111,18 108,98 124,76 108,42 112,51
   2018/Outubro 108,56 117,95 97,24 106,75 114,28 117,01 111,23 123,22 112,51 116,44
   2018/Novembro 114,37 120,84 103,41 108,63 118,42 120,29 107,00 122,34 112,94 116,60
   2018/Decembro 127,90 115,45 100,94 111,36 119,80 116,54 104,90 122,85 112,80 113,79

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2017 son provisionais
28-02-2019
Compartir: