Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por ramas de actividade CNAE09. Referencia 2010

Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  IVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRAIVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRA
2013 108,66 107,58 129,14 103,95 111,47 120,49 103,36 112,32
2014 105,13 105,20 116,98 102,16 112,11 115,83 107,15 112,88
2015 107,07 107,53 113,00 105,05 112,38 109,51 115,44 113,00
2016 106,39 100,89 99,65 106,31 107,41 110,66 104,69 108,32
2017 110,87 111,21 120,97 108,25 106,96 110,60 120,03 107,70
   2017/Decembro 118,06 112,11 135,28 114,03 109,74 99,29 130,48 110,53
2018 115,30 116,70 143,98 109,99 108,76 107,03 130,55 109,39
   2018/Xaneiro 112,50 102,06 110,80 111,98 106,73 96,03 112,11 107,67
   2018/Febreiro 113,88 102,41 130,94 110,58 106,34 101,85 119,64 107,10
   2018/Marzo 118,04 124,29 125,89 115,60 104,43 108,84 121,35 104,98
   2018/Abril 111,93 109,63 136,36 107,24 103,01 102,97 127,26 103,44
   2018/Maio 112,65 119,77 146,49 107,13 105,21 105,35 132,42 105,77
   2018/Xuño 115,12 118,87 150,07 108,25 105,78 101,83 129,25 106,36
   2018/Xullo 117,30 116,44 156,04 111,05 106,21 113,27 140,30 106,58
   2018/Agosto 115,06 120,89 151,97 107,93 109,61 106,58 126,45 110,19
   2018/Setembro 115,45 122,39 164,02 107,46 112,51 108,35 133,66 113,21
   2018/Outubro 114,28 127,68 150,11 107,30 116,44 114,81 139,58 117,22
   2018/Novembro 118,42 123,08 165,69 110,90 116,60 119,32 144,45 117,31
   2018/Decembro 119,80 113,23 139,51 115,72 113,79 102,22 132,29 114,60

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2017 son provisionais
28-02-2019
Compartir: