Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Niveis Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  201620172017/IV20182018/I2018/II2018/III2018/IV
Total
      Total 975.901 993.416 1.001.179 1.012.296 1.006.420 1.011.404 1.014.223 1.017.136
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 71.264 73.974 73.361 70.419 71.939 69.341 70.197 70.198
         Industria 144.311 149.122 151.163 153.599 152.294 153.943 154.155 154.003
            Industria manufactureira 132.558 137.160 139.117 141.542 140.218 141.826 142.137 141.988
         Construción 68.715 69.404 70.490 72.537 71.774 72.478 72.650 73.245
         Ramas dos servizos 691.611 700.916 706.164 715.742 710.412 715.643 717.221 719.691
            Comercio, transporte e hostalería 270.624 274.545 276.549 280.218 278.110 280.154 280.810 281.797
            Información e comunicacións 17.452 17.380 17.430 17.515 17.290 17.463 17.624 17.684
            Actividades financeiras e de seguros 15.920 16.475 16.481 16.215 16.192 16.209 16.225 16.232
            Actividades inmobiliarias 6.893 7.065 7.134 7.619 7.532 7.585 7.692 7.666
            Actividades profesionais 93.255 98.493 99.979 101.821 101.107 101.682 102.147 102.349
            Administración pública, sanidade e educación 209.746 209.706 211.627 215.697 214.208 215.539 215.967 217.073
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 77.721 77.251 76.963 76.657 75.974 77.010 76.756 76.888
         Servizos non de mercado 163.078 161.735 162.374 163.481 163.512 163.625 163.324 163.461
Asalariados
      Total 812.377 830.045 839.878 858.100 847.816 857.159 862.124 865.302
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 30.095 30.175 29.964 28.971 28.955 28.402 29.562 28.964
         Industria 130.198 134.626 136.618 139.608 137.817 139.493 140.405 140.717
            Industria manufactureira 118.767 122.880 124.734 127.698 125.895 127.551 128.554 128.792
         Construción 56.802 57.683 59.118 61.246 60.419 61.157 61.295 62.114
         Ramas dos servizos 595.282 607.561 614.178 628.275 620.625 628.106 630.862 633.508
            Comercio, transporte e hostalería 217.329 225.475 229.161 236.352 232.178 236.446 237.918 238.866
            Información e comunicacións 16.719 16.670 16.669 16.725 16.571 16.691 16.803 16.837
            Actividades financeiras e de seguros 14.738 15.227 15.237 14.998 14.980 14.994 15.005 15.012
            Actividades inmobiliarias 6.210 6.352 6.432 6.757 6.698 6.724 6.828 6.777
            Actividades profesionais 78.217 82.641 83.894 86.612 85.167 86.232 87.152 87.896
            Administración pública, sanidade e educación 203.041 203.083 204.845 208.415 207.056 208.447 208.697 209.460
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 59.028 58.114 57.940 58.416 57.974 58.573 58.459 58.660
         Servizos non de mercado 163.078 161.735 162.374 163.481 163.512 163.625 163.324 163.461

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais. Os datos dos anos 2017 e 2018 son avance.
28-02-2019
Compartir: