Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Niveis Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  201620172017/III2017/IV20182018/I2018/II2018/III
Total
      Total 975.901 993.416 996.732 1.000.920 .. 1.005.301 1.010.055 1.012.799
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 71.264 73.974 74.121 73.389 .. 71.983 69.372 70.216
         Industria 144.311 149.122 149.866 151.118 .. 152.175 153.864 154.159
            Industria manufactureira 132.558 137.160 137.846 139.071 .. 140.126 141.783 142.184
         Construción 68.715 69.404 69.401 70.534 .. 71.880 72.537 72.616
         Ramas dos servizos 691.611 700.916 703.344 705.879 .. 709.262 714.282 715.808
            Comercio, transporte e hostalería 270.624 274.545 276.057 276.633 .. 278.343 280.385 280.971
            Información e comunicacións 17.452 17.380 17.428 17.413 .. 17.180 17.368 17.549
            Actividades financeiras e de seguros 15.920 16.475 16.494 16.481 .. 16.121 16.139 16.155
            Actividades inmobiliarias 6.893 7.065 7.093 7.123 .. 7.441 7.481 7.573
            Actividades profesionais 93.255 98.493 99.159 99.878 .. 101.011 101.673 102.266
            Administración pública, sanidade e educación 209.746 209.706 209.792 211.388 .. 213.472 214.511 214.823
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 77.721 77.251 77.321 76.963 .. 75.694 76.726 76.473
         Servizos non de mercado 163.078 161.735 161.392 162.379 .. 163.482 163.585 163.467
Asalariados
      Total 812.377 830.045 832.747 839.493 .. 846.966 856.314 861.575
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 30.095 30.175 30.446 29.956 .. 29.054 28.502 29.671
         Industria 130.198 134.626 135.304 136.571 .. 137.734 139.471 140.500
            Industria manufactureira 118.767 122.880 123.508 124.695 .. 125.843 127.558 128.672
         Construción 56.802 57.683 57.597 59.142 .. 60.473 61.191 61.287
         Ramas dos servizos 595.282 607.561 609.399 613.824 .. 619.705 627.150 630.117
            Comercio, transporte e hostalería 217.329 225.475 226.662 229.130 .. 232.325 236.717 238.335
            Información e comunicacións 16.719 16.670 16.704 16.663 .. 16.427 16.589 16.750
            Actividades financeiras e de seguros 14.738 15.227 15.245 15.237 .. 15.016 15.030 15.041
            Actividades inmobiliarias 6.210 6.352 6.397 6.436 .. 6.694 6.714 6.828
            Actividades profesionais 78.217 82.641 83.064 83.807 .. 85.003 86.055 87.019
            Administración pública, sanidade e educación 203.041 203.083 203.256 204.612 .. 206.234 207.441 207.654
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 59.028 58.114 58.071 57.940 .. 58.005 58.604 58.491
         Servizos non de mercado 163.078 161.735 161.392 162.379 .. 163.482 163.585 163.467

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais. Os datos dos anos 2017 e 2018 son avance.
(..) Dato non dispoñible

29-11-2018
Compartir: