Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Variación interanual Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  201620172017/IV20182018/I2018/II2018/III2018/IV
Total
      Total 2,0 1,8 1,5 1,9 2,1 2,2 1,7 1,6
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 6,6 3,8 -2,0 -4,8 -4,1 -5,5 -5,3 -4,3
         Industria 3,3 3,3 3,7 3,0 3,4 3,8 2,9 1,9
            Industria manufactureira 3,2 3,5 3,9 3,2 3,6 4,0 3,2 2,1
         Construción -3,2 1,0 2,9 4,5 4,6 5,0 4,6 3,9
         Ramas dos servizos 1,9 1,3 1,4 2,1 2,2 2,4 2,0 1,9
            Comercio, transporte e hostalería 1,0 1,4 1,5 2,1 2,6 2,1 1,7 1,9
            Información e comunicacións 6,4 -0,4 -0,7 0,8 -0,4 0,8 1,2 1,5
            Actividades financeiras e de seguros 12,8 3,5 0,0 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,5
            Actividades inmobiliarias -1,6 2,5 2,9 7,8 7,7 7,7 8,4 7,5
            Actividades profesionais 8,3 5,6 4,0 3,4 4,7 3,5 3,1 2,4
            Administración pública, sanidade e educación -1,1 0,0 0,9 2,9 2,6 3,4 2,9 2,6
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 3,2 -0,6 -0,7 -0,8 -2,1 -0,2 -0,7 -0,1
         Servizos non de mercado -1,1 -0,8 -0,5 1,1 1,3 1,2 1,2 0,7
Asalariados
      Total 2,0 2,2 2,3 3,4 3,2 3,8 3,5 3,0
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 3,4 0,3 -5,9 -4,0 -5,2 -4,5 -2,9 -3,3
         Industria 3,6 3,4 3,8 3,7 3,8 4,2 3,8 3,0
            Industria manufactureira 3,5 3,5 4,0 3,9 3,9 4,4 4,1 3,3
         Construción -3,3 1,6 4,4 6,2 6,3 7,0 6,4 5,1
         Ramas dos servizos 2,1 2,1 2,2 3,4 3,2 3,8 3,5 3,1
            Comercio, transporte e hostalería 1,8 3,7 4,3 4,8 4,9 5,2 5,0 4,2
            Información e comunicacións 7,5 -0,3 -1,4 0,3 -0,8 0,3 0,8 1,0
            Actividades financeiras e de seguros 14,1 3,3 -0,2 -1,5 -1,5 -1,5 -1,6 -1,5
            Actividades inmobiliarias -2,0 2,3 2,6 6,4 7,1 6,3 6,8 5,4
            Actividades profesionais 8,8 5,7 3,9 4,8 4,7 4,8 4,9 4,8
            Administración pública, sanidade e educación -1,3 0,0 1,0 2,6 2,4 3,2 2,6 2,3
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 2,7 -1,5 -1,8 0,5 -0,6 0,8 0,7 1,2
         Servizos non de mercado -1,1 -0,8 -0,5 1,1 1,3 1,2 1,2 0,7

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais. Os datos dos anos 2017 e 2018 son avance.
28-02-2019
Compartir: