Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Variación interanual Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  201620172017/III2017/IV20182018/I2018/II2018/III
Total
      Total 2,0 1,8 1,9 1,5 .. 2,0 2,0 1,6
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 6,6 3,8 4,1 -2,0 .. -4,0 -5,5 -5,3
         Industria 3,3 3,3 3,4 3,7 .. 3,4 3,8 2,9
            Industria manufactureira 3,2 3,5 3,6 3,9 .. 3,5 4,0 3,1
         Construción -3,2 1,0 1,2 2,9 .. 4,7 5,1 4,6
         Ramas dos servizos 1,9 1,3 1,5 1,3 .. 2,0 2,1 1,8
            Comercio, transporte e hostalería 1,0 1,4 1,8 1,5 .. 2,7 2,2 1,8
            Información e comunicacións 6,4 -0,4 -0,7 -1,0 .. -1,0 0,3 0,7
            Actividades financeiras e de seguros 12,8 3,5 1,4 0,0 .. -2,0 -2,0 -2,1
            Actividades inmobiliarias -1,6 2,5 2,2 2,7 .. 6,3 6,2 6,8
            Actividades profesionais 8,3 5,6 5,1 3,8 .. 4,5 3,4 3,1
            Administración pública, sanidade e educación -1,1 0,0 0,3 0,8 .. 2,1 2,8 2,4
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 3,2 -0,6 -0,5 -0,7 .. -2,4 -0,5 -1,1
         Servizos non de mercado -1,1 -0,8 -0,8 -0,5 .. 1,2 1,2 1,3
Asalariados
      Total 2,0 2,2 2,3 2,3 .. 3,1 3,6 3,5
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 3,4 0,3 1,9 -5,9 .. -4,9 -4,2 -2,5
         Industria 3,6 3,4 3,5 3,8 .. 3,7 4,2 3,8
            Industria manufactureira 3,5 3,5 3,6 4,0 .. 3,9 4,4 4,2
         Construción -3,3 1,6 1,7 4,4 .. 6,4 7,1 6,4
         Ramas dos servizos 2,1 2,1 2,1 2,2 .. 3,0 3,6 3,4
            Comercio, transporte e hostalería 1,8 3,7 4,0 4,3 .. 5,0 5,3 5,1
            Información e comunicacións 7,5 -0,3 -1,1 -1,7 .. -1,6 -0,2 0,3
            Actividades financeiras e de seguros 14,1 3,3 1,1 -0,2 .. -1,2 -1,3 -1,3
            Actividades inmobiliarias -2,0 2,3 2,2 2,6 .. 7,2 6,1 6,7
            Actividades profesionais 8,8 5,7 4,7 3,8 .. 4,5 4,5 4,8
            Administración pública, sanidade e educación -1,3 0,0 0,4 0,9 .. 1,9 2,6 2,2
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 2,7 -1,5 -1,6 -1,8 .. -0,6 0,9 0,7
         Servizos non de mercado -1,1 -0,8 -0,8 -0,5 .. 1,2 1,2 1,3

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais. Os datos dos anos 2017 e 2018 son avance.
(..) Dato non dispoñible

29-11-2018
Compartir: