Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Niveis Espazo=Galicia
  201620172017/III2017/IV2018/I2018/II2018/III
PIBpm 58.994.431 61.626.994 15.464.709 15.651.275 15.777.838 15.910.506 16.027.377
   Demanda              
      Gasto en consumo final 47.740.343 49.183.547 12.364.254 12.438.979 12.557.897 12.631.094 12.869.616
         Gasto dos fogares e ISFLSF 35.431.160 36.501.575 9.160.697 9.248.554 9.340.756 9.430.738 9.544.774
         Gastos das AA.PP. 12.309.183 12.681.972 3.203.558 3.190.425 3.217.141 3.200.356 3.324.842
      Formación bruta de capital 9.539.626 10.023.083 2.534.252 2.566.098 2.612.132 2.674.611 2.706.425
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 57.279.969 59.206.630 14.898.506 15.005.077 15.170.029 15.305.705 15.576.041
      Exportación de bens e servizos 30.274.096 32.152.919 7.925.123 8.362.521 8.516.993 8.583.994 8.378.767
      Importación de bens e servizos 28.559.634 29.732.554 7.358.920 7.716.323 7.909.185 7.979.193 7.927.431
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 2.839.709 2.959.891 745.834 752.986 757.909 764.088 756.573
      VEB. Industria 9.821.450 10.422.648 2.617.894 2.657.336 2.726.177 2.743.423 2.777.876
         VEB. Industria manufactureira 7.348.718 7.855.324 1.984.897 2.005.769 2.024.594 2.043.334 2.047.378
      VEB. Construción 3.726.697 4.003.267 1.012.643 1.024.178 1.043.334 1.054.670 1.071.722
      VEB. Servizos 37.212.929 38.687.652 9.692.593 9.813.741 9.824.002 9.903.152 9.963.694
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 13.417.596 14.284.874 3.603.045 3.620.578 3.653.315 3.679.997 3.711.451
         VEB. Información e comunicacións 1.202.885 1.276.653 320.765 322.872 321.904 325.387 325.570
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 1.895.723 1.976.153 486.090 502.665 494.041 517.928 516.442
         VEB. Actividades inmobiliarias 5.156.546 5.199.888 1.301.249 1.305.101 1.309.037 1.314.701 1.321.187
         VEB. Actividades profesionais 3.115.527 3.256.774 818.542 827.120 837.402 846.868 858.436
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 10.266.354 10.517.603 2.618.208 2.688.145 2.660.195 2.670.102 2.681.431
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 2.158.298 2.175.708 544.694 547.260 548.108 548.169 549.178
      Impostos netos sobre os produtos 5.393.646 5.553.536 1.395.745 1.403.034 1.426.415 1.445.173 1.457.513
      VEB. Servizos non de mercado 8.655.549 8.866.813 2.237.151 2.255.482 2.241.988 2.246.591 2.265.102
   Rendas              
      Remuneración dos asalariados (RA) 25.282.270 26.057.796 6.521.337 6.656.703 6.718.351 6.791.735 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 27.924.314 29.636.231 7.449.079 7.493.326 7.527.626 7.570.411 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións 5.787.847 5.932.966 1.494.293 1.501.246 1.531.860 1.548.360 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais. Os datos dos anos 2017 e 2018 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

29-11-2018
Compartir: