Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Niveis Espazo=Galicia
  201620172017/IV20182018/I2018/II2018/III2018/IV
PIBpm 58.994.431 61.626.994 15.641.577 63.935.743 15.776.475 15.916.175 16.034.343 16.208.749
   Demanda                
      Gasto en consumo final 47.740.343 49.183.547 12.442.206 50.965.486 12.557.291 12.635.275 12.831.899 12.941.021
         Gasto dos fogares e ISFLSF 35.431.160 36.501.575 9.247.277 37.965.726 9.344.136 9.439.667 9.538.650 9.643.274
         Gastos das AA.PP. 12.309.183 12.681.972 3.194.929 12.999.760 3.213.155 3.195.608 3.293.250 3.297.747
      Formación bruta de capital 9.539.626 10.023.083 2.561.354 10.703.836 2.603.309 2.663.091 2.694.131 2.743.305
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 57.279.969 59.206.630 15.003.561 61.669.322 15.160.600 15.298.366 15.526.031 15.684.326
      Exportación de bens e servizos 30.274.096 32.152.919 8.362.189 33.879.377 8.481.894 8.545.045 8.403.498 8.448.940
      Importación de bens e servizos 28.559.634 29.732.554 7.724.172 31.612.957 7.866.019 7.927.236 7.895.185 7.924.517
   Oferta (VEB)                
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 2.839.709 2.959.891 749.280 3.050.246 753.106 764.455 753.779 778.907
      VEB. Industria 9.821.450 10.422.648 2.663.712 11.010.344 2.725.703 2.741.914 2.763.189 2.779.539
         VEB. Industria manufactureira 7.348.718 7.855.324 2.010.863 8.165.219 2.030.335 2.044.380 2.039.897 2.050.607
      VEB. Construción 3.726.697 4.003.267 1.022.492 4.249.560 1.041.756 1.051.588 1.070.405 1.085.811
      VEB. Servizos 37.212.929 38.687.652 9.801.803 39.818.361 9.827.186 9.911.897 9.985.195 10.094.083
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 13.417.596 14.284.874 3.612.556 14.742.301 3.640.714 3.667.327 3.696.421 3.737.840
         VEB. Información e comunicacións 1.202.885 1.276.653 324.610 1.294.204 323.152 325.814 324.275 320.964
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 1.895.723 1.976.153 502.733 2.093.941 496.706 524.029 531.906 541.300
         VEB. Actividades inmobiliarias 5.156.546 5.199.888 1.306.218 5.262.039 1.309.865 1.314.842 1.317.494 1.319.839
         VEB. Actividades profesionais 3.115.527 3.256.774 827.548 3.414.372 837.080 848.708 859.222 869.362
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 10.266.354 10.517.603 2.680.810 10.812.729 2.670.415 2.682.331 2.705.867 2.754.116
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 2.158.298 2.175.708 547.329 2.198.775 549.253 548.847 550.012 550.663
      Impostos netos sobre os produtos 5.393.646 5.553.536 1.404.290 5.807.231 1.428.724 1.446.323 1.461.775 1.470.409
      VEB. Servizos non de mercado 8.655.549 8.866.813 2.250.945 9.103.599 2.245.639 2.252.335 2.282.895 2.322.730
   Rendas                
      Remuneración dos asalariados (RA) 25.282.270 26.057.796 6.644.072 .. 6.715.031 6.801.218 6.827.930 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 27.924.314 29.636.231 7.499.469 .. 7.531.688 7.573.477 7.659.080 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións 5.787.847 5.932.966 1.498.036 .. 1.529.756 1.541.480 1.547.334 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais. Os datos dos anos 2017 e 2018 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

28-02-2019
Compartir: