Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Niveis Espazo=Galicia
  201620172017/IV20182018/I2018/II2018/III2018/IV
PIBpm 102,36 105,62 106,78 108,54 107,56 108,22 108,83 109,56
   Demanda                
      Gasto en consumo final 95,18 96,67 97,14 98,81 98,47 98,40 99,03 99,32
         Gasto dos fogares e ISFLSF 93,68 94,87 95,63 97,09 96,40 96,76 97,26 97,93
         Gastos das AA.PP. 99,69 102,11 101,66 103,97 104,73 103,31 104,35 103,48
      Formación bruta de capital 78,95 83,28 85,23 89,13 86,71 88,85 89,91 91,04
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 91,55 93,59 94,33 96,41 95,69 96,03 96,74 97,19
      Exportación de bens e servizos 111,65 117,24 121,80 121,17 122,37 122,45 120,30 119,57
      Importación de bens e servizos 89,62 92,47 95,72 96,08 97,46 97,00 95,47 94,40
   Oferta (VEB)                
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 110,57 112,65 113,33 113,70 112,97 113,70 113,91 114,22
      VEB. Industria 103,83 107,11 109,19 111,19 111,01 111,14 110,78 111,84
         VEB. Industria manufactureira 103,51 108,54 110,46 111,61 111,47 111,99 111,27 111,68
      VEB. Construción 75,59 80,65 82,52 85,56 83,65 84,96 86,33 87,31
      VEB. Servizos 106,16 109,46 110,36 112,16 110,97 111,86 112,59 113,20
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 110,77 116,46 117,67 120,43 118,55 120,07 121,02 122,08
         VEB. Información e comunicacións 105,90 114,12 115,95 117,08 116,26 117,71 117,56 116,81
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 77,60 78,35 78,04 79,90 79,11 79,29 80,36 80,82
         VEB. Actividades inmobiliarias 114,18 114,70 114,96 115,35 115,01 115,23 115,61 115,54
         VEB. Actividades profesionais 111,00 115,35 117,03 120,39 118,12 119,62 121,40 122,43
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 103,76 105,85 106,89 108,00 107,20 107,68 108,36 108,77
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 97,99 98,15 98,30 98,47 98,32 98,54 98,42 98,60
      Impostos netos sobre os produtos 97,28 99,29 99,88 100,77 100,44 100,03 100,75 101,87
      VEB. Servizos non de mercado 104,44 106,32 107,08 108,30 107,15 107,79 108,16 110,10

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais. Os datos dos anos 2017 e 2018 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

28-02-2019
Compartir: