Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  201620172017/IV20182018/I2018/II2018/III2018/IV
PIBpm 3,4 3,2 3,1 2,8 3,1 2,9 2,5 2,6
   Demanda                
      Gasto en consumo final 1,8 1,6 2,0 2,2 2,5 2,2 1,9 2,2
         Gasto dos fogares e ISFLSF 1,9 1,3 1,7 2,3 2,6 2,2 2,1 2,4
         Gastos das AA.PP. 1,5 2,4 2,7 1,8 2,0 2,3 1,2 1,8
      Formación bruta de capital 2,6 5,5 6,2 7,0 6,3 8,2 6,7 6,8
      Exportación de bens e servizos 5,0 5,0 6,0 3,4 6,8 4,2 4,6 -1,8
      Importación de bens e servizos 2,3 3,2 5,2 3,9 7,1 5,0 5,1 -1,4
   Oferta (VEB)                
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca -1,8 1,9 2,6 0,9 0,8 1,5 0,7 0,8
      VEB. Industria 5,2 3,2 3,9 3,8 7,0 3,7 2,2 2,4
         VEB. Industria manufactureira 4,7 4,9 4,9 2,8 5,1 3,6 1,6 1,1
      VEB. Construción 4,2 6,7 6,7 6,1 5,6 6,3 6,6 5,8
      VEB. Servizos 3,3 3,1 2,7 2,5 2,2 2,7 2,5 2,6
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 5,5 5,1 4,2 3,4 3,0 3,8 3,1 3,7
         VEB. Información e comunicacións 12,5 7,8 5,7 2,6 2,6 4,4 2,8 0,7
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 0,6 1,0 -0,7 2,0 0,8 1,2 2,3 3,6
         VEB. Actividades inmobiliarias 0,3 0,4 0,5 0,6 0,2 0,7 0,9 0,5
         VEB. Actividades profesionais 4,1 3,9 3,9 4,4 3,5 4,4 4,9 4,6
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 1,7 2,0 2,6 2,0 2,1 2,2 2,1 1,8
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 1,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3
      Impostos netos sobre os produtos 2,9 2,1 1,9 1,5 2,1 0,8 1,1 2,0

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais. Os datos dos anos 2017 e 2018 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

28-02-2019
Compartir: