Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  201520162016/I2016/II2016/III2016/IV2017/I
PIBpm 2,1 3,1 2,9 3,0 3,3 3,2 3,1
   Demanda              
      Gasto en consumo final 2,2 2,5 2,7 3,1 3,3 1,1 1,7
         Gasto dos fogares e ISFLSF 2,3 2,6 3,2 2,8 2,5 2,0 1,1
         Gastos das AA.PP. 1,9 2,3 1,4 3,8 5,6 -1,4 3,4
      Formación bruta de capital 5,8 2,2 3,6 1,9 2,0 1,5 2,3
      Exportación de bens e servizos 4,2 5,5 4,5 5,2 5,0 7,4 4,2
      Importación de bens e servizos 5,5 4,4 4,4 4,9 4,6 3,7 1,7
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 1,4 0,9 -0,3 1,2 1,1 1,5 1,2
      VEB. Industria 2,1 2,5 5,7 1,5 1,3 1,5 -2,1
         VEB. Industria manufactureira 4,6 3,5 6,5 2,2 3,4 1,9 1,1
      VEB. Construción 3,7 3,1 3,3 3,1 2,9 3,0 3,9
      VEB. Servizos 2,1 3,3 2,5 3,3 3,8 3,6 4,3
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 4,0 6,9 5,6 6,6 7,9 7,5 8,2
         VEB. Información e comunicacións 2,3 4,2 4,5 4,4 5,0 3,1 5,4
         VEB. Actividades financeiras e de seguros -1,1 1,7 0,0 2,5 2,4 1,8 3,4
         VEB. Actividades inmobiliarias 0,3 0,6 -0,2 1,1 0,9 0,8 1,8
         VEB. Actividades profesionais 5,5 3,5 2,3 4,1 4,0 3,7 4,9
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 0,4 0,8 0,1 1,0 0,9 1,2 1,4
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 1,8 1,1 1,6 1,2 0,9 0,7 0,5
      Impostos netos sobre os produtos 1,6 3,7 2,9 3,9 4,5 3,7 4,0

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2013 e 2014 son provisionais. Os datos dos anos 2015 e 2016 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

25-05-2017
Compartir: