Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  201420152015/IV20162016/I2016/II2016/III2016/IV
PIBpm 1,1 2,1 2,6 3,1 2,9 3,0 3,3 3,2
   Demanda                
      Gasto en consumo final -0,8 2,2 3,2 2,5 2,5 3,0 3,3 1,4
         Gasto dos fogares e ISFLSF -0,7 2,3 2,9 2,6 2,9 2,8 2,6 2,2
         Gastos das AA.PP. -1,2 1,9 3,9 2,3 1,4 3,4 5,3 -0,7
      Formación bruta de capital 3,6 5,8 5,2 2,2 3,5 1,9 2,0 1,6
      Exportación de bens e servizos 1,4 4,2 5,2 5,5 4,9 5,2 5,3 6,7
      Importación de bens e servizos -0,8 5,5 6,9 4,4 4,4 4,7 4,9 3,5
   Oferta (VEB)                
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 3,7 1,4 1,7 0,9 -0,7 1,2 1,3 1,7
      VEB. Industria 0,2 2,1 2,5 2,5 5,6 1,5 1,3 1,7
         VEB. Industria manufactureira 3,9 4,6 6,0 3,5 6,5 2,2 3,2 2,0
      VEB. Construción -3,7 3,7 4,3 3,1 3,1 3,3 2,9 3,0
      VEB. Servizos 1,8 2,1 2,5 3,3 2,6 3,4 3,9 3,4
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 3,2 4,0 5,2 6,9 6,1 6,8 8,2 6,6
         VEB. Información e comunicacións 1,1 2,3 4,2 4,2 4,2 3,9 5,2 3,7
         VEB. Actividades financeiras e de seguros -1,9 -1,1 -0,6 1,7 0,2 1,4 1,6 3,6
         VEB. Actividades inmobiliarias 1,7 0,3 0,2 0,6 -0,3 1,1 0,9 0,9
         VEB. Actividades profesionais 5,3 5,5 4,5 3,5 2,3 4,1 4,0 3,7
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 0,8 0,4 0,4 0,8 0,1 1,2 0,6 1,3
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos -2,9 1,8 2,0 1,1 1,6 1,2 0,9 0,7
      Impostos netos sobre os produtos -0,3 1,6 2,6 3,7 2,1 3,7 4,5 4,6

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2013 e 2014 son provisionais. Os datos dos anos 2015 e 2016 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

02-03-2017
Compartir: