Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=12 Galicia
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2015 670.357 4.857 27.527 217.546 - 20.906 0 - 941.192
2016 687.214 5.157 27.545 216.421 - 21.179 0 - 957.515
2017 708.998 5.367 27.445 214.563 - 21.320 0 - 977.694
2018 734.647 5.554 27.154 212.808 - 21.268 0 - 1.001.430
   2018/Febreiro 712.523 5.338 27.325 212.529 - 20.774 0 - 978.489
   2018/Marzo 717.865 5.301 27.389 213.203 - 21.125 0 - 984.884
   2018/Abril 722.150 5.229 27.385 213.359 - 21.293 0 - 989.416
   2018/Maio 730.640 5.389 27.410 213.702 - 20.950 0 - 998.091
   2018/Xuño 738.340 5.573 27.314 214.277 - 20.995 0 - 1.006.499
   2018/Xullo 753.005 5.654 27.131 214.249 - 21.507 0 - 1.021.545
   2018/Agosto 753.331 5.658 27.000 212.910 - 21.489 0 - 1.020.388
   2018/Setembro 746.071 7.018 26.869 212.271 - 21.659 0 - 1.013.888
   2018/Outubro 746.807 5.754 26.933 211.949 - 21.755 0 - 1.013.198
   2018/Novembro 744.227 5.362 26.977 211.565 - 21.741 0 - 1.009.871
   2018/Decembro 741.297 5.218 26.907 211.287 - 21.398 0 - 1.006.107
2019/Xaneiro 729.884 5.330 26.691 209.927 - 20.538 0 - 992.370
2019/Febreiro 734.366 5.512 26.693 209.877 - 20.864 0 - 997.311

Fonte: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

04-03-2019
Compartir: