Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=A Coruña
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2015 295.399 1.657 11.702 87.936 - 5.934 0 - 402.628
2016 303.061 1.736 11.742 87.502 - 5.983 0 - 410.023
2017 312.744 1.805 11.721 86.736 - 6.017 0 - 419.022
2018 322.318 1.906 11.623 86.205 - 6.008 0 - 428.059
   2018/Febreiro 314.184 1.833 11.653 85.967 - 6.012 0 - 419.650
   2018/Marzo 316.671 1.851 11.714 86.239 - 6.062 0 - 422.537
   2018/Abril 318.180 1.869 11.709 86.302 - 6.075 0 - 424.135
   2018/Maio 320.980 1.897 11.729 86.442 - 5.750 0 - 426.798
   2018/Xuño 322.748 1.910 11.729 86.603 - 5.748 0 - 428.738
   2018/Xullo 327.798 1.941 11.660 86.492 - 5.814 0 - 433.705
   2018/Agosto 328.307 2.011 11.569 86.347 - 5.790 0 - 434.024
   2018/Setembro 325.710 2.097 11.521 86.187 - 6.156 0 - 431.672
   2018/Outubro 327.186 1.922 11.526 86.171 - 6.354 0 - 433.159
   2018/Novembro 327.222 1.881 11.546 86.016 - 6.392 0 - 433.058
   2018/Decembro 326.456 1.854 11.530 85.798 - 6.190 0 - 431.828
2019/Xaneiro 321.482 1.881 11.452 85.196 - 5.798 0 - 425.809
2019/Febreiro 323.729 1.909 11.474 85.216 - 6.059 0 - 428.387

Fonte: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

04-03-2019
Compartir: