Catálogo de publicacións

Título: CONSUMO DAS FAMILIAS. ANO 2003
Descripción:  Neste folleto proporciónase información sobre determinados gastos do fogar, sobre todo aqueles que teñen un carácter regular e que supoñen unha carga mensual fixa para os fogares.
Tema:  Benestar e condicións de vida
Ano de edición: 2004
Formato: Folleto papel/en liña
Descarga en pdf: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/consumo_familia_2003.pdf
Dispoñibilidade:  Dispoñible. Solicitude de publicacións
Compartir: