Catálogo de publicacións

Título: INDICADORES SOCIAIS 2004
Descripción:  Presentaranse en Internet os indicadores sociais máis relevantes de Galicia proporcionando unha información de síntese para o estudo e seguimento das condicións sociais da poboación galega.
Tema:  Benestar e condicións de vida
Ano de edición: 2005
Formato: Folleto papel/en liña
Descarga en pdf: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/indicadores_sociais_2004.pdf
Data de publicación en liña: Xullo/2005
Compartir: