Catálogo de publicacións

Título: INDICADORES DE XÉNERO 2008
Descripción:  Nesta publicación preséntanse un conxunto de indicadores de xénero a nivel provincial e autonómico
Tema:  Benestar e condicións de vida
Ano de edición: 2009
Formato: Folleto en liña
Descarga en pdf: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/indicadores_xenero_2009.pdf
Compartir: