Catálogo de publicacións

Título: ESTRUTURA DO COMERCIO. ANO 2002
Descripción:  Nesta publicación preséntase información sobre as empresas galegas dedicadas ao comercio polo miúdo e permite realizar unha análise da realidade económica e empresarial, da estrutura produtiva e da especialización do comercio galego.
Tema:  Actividade empresarial
Ano de edición: 2005
Formato: Folleto papel/en liña
Material anexo: CD ROM
Descarga en pdf: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/estrutura_comercio.pdf
Dispoñibilidade:  Dispoñible. Solicitude de publicacións
Compartir: