Catálogo de publicacións

Título: CONTAS ECONÓMICAS DE GALICIA. BASE 1995. SERIE 1995-2000
Descripción:  Nesta publicación preséntase a serie de contas económicas do período de referencia para ofrecer unha descrición sistemática e detallada das principais características estruturais da economía galega.
Tema:  Sistema de contas
Ano de edición: 2003
Formato: Folleto papel/en liña
Descarga en pdf: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/contas_1995_2000.pdf
Dispoñibilidade:  Dispoñible. Solicitude de publicacións
Compartir: