Catálogo de publicacións

Título: INDICADOR MUNICIPAL DA RENDA DOS FOGARES. BASE 2000. SERIE 2000-2002
Descripción:  Nesta publicación preséntase o indicador municipal da renda dos fogares a partir da obtención da variable renda dispoñible bruta por habitante.
Tema:  Sistema de contas
Ano de edición: 2005
Formato: Folleto papel/en liña
Descarga en pdf: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/IMRH_2000.pdf
Data de publicación en liña: Decembro/2005
Dispoñibilidade:  Esgotado
Compartir: