2204-03-AE05 Enfermidades de declaración obrigatoria

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Coñecer a incidencia das enfermidades de declaración obrigatoria en Galicia

Obxectivos informativos:

 • 2.2.04. Morbilidade

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: enfermidades de declaración obrigatoria

Variables de estudo: casos

Variables de clasificación: enfermidade, data de nacemento do paciente, data de inicio dos síntomas, grao de confirmación, estatus vacinal (se procede), antecedentes de exposición, sexo

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: formularios, resumos e estados.  

Modelo para a declaración numérica das enfermidades, módelo para a declaración individualizada e módelo para a declaración individualizada urxente

Unidade estatística elemental: parte semanal de declaración

Outra unidade estatística: caso

Unidade informante: punto de notificación: médico de atención primaria, servizo/sección de medicina preventiva do hospital ou director médico do hospital

Forma de cobertura: entrevista

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

201520162017
Grao de execución10090100
Calendario--100
Oportunidade (TP1) estrutural---
Oportunidade (TP1) conxuntural---
Oportunidade (TP2) estrutural1215*14
Oportunidade (TP2) conxuntural---
Retraso (TP3)03*8
Puntualidade (TP4)100050
Relevancia (R1) 12
Ligazón única e exclusiva (AC1) tenten
Notas metodolóxicas (AC2) non posúenon posúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2019: 2204-03-AE05. Enfermidades de declaración obrigatoria. Dirección Xeral de Saúde Pública (Consellería de Sanidade)
 • 2018: 2204-03-AE05. Enfermidades de declaración obrigatoria. Dirección Xeral de Saúde Pública (Consellería de Sanidade)
 • 2017: 2204-03-AE05. Enfermidades de declaración obrigatoria. Dirección Xeral de Saúde Pública (Consellería de Sanidade)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE617. Enfermidades de declaración obrigatoria. Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública (Consellería de Sanidade)
 • 2015: AE617. Enfermidades de declaración obrigatoria. Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública (Consellería de Sanidade)
 • 2014: AE617. Enfermidades de declaración obrigatoria. Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública (Consellería de Sanidade)
 • 2013: 22-503. Enfermidades de declaración obrigatoria: en proxecto. Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública (Consellería de Sanidade)
 • 2012: 22-503. Enfermidades de declaración obrigatoria: en curso (con proxecto provisional). Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública (Consellería de Sanidade)

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 22401. Enfermidades de declaración obrigatoria: en curso. Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública (Consellería de Sanidade)
 • 2010: 22401. Enfermidades de declaración obrigatoria: en curso. Dirección Xeral de Saúde Pública e Planificación (Consellería de Sanidade)
 • 2009: 22401. Enfermidades de declaración obrigatoria: en curso. Dirección Xeral de Saúde Pública (Consellería de Sanidade)
 • 2008: 22401. Enfermidades de declaración obrigatoria: en curso. Dirección Xeral de Saúde Pública (Consellería de Sanidade)
 • 2007: 22401. Enfermidades de declaración obrigatoria: en curso. Dirección Xeral de Saúde Pública (Consellería de Sanidade)

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 2.2.2 Enfermidades de declaración obrigatoria
 • PGE 1998-2001: 67. Enfermidades de declaración obrigatoria
 
Compartir: