2204-02-OE05 Explotación do Rexistro galego de tuberculose

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Coñecer o número de casos, incidencia, evolución e características da tuberculose

Obxectivos informativos:

 • 2.2.04. Morbilidade

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: casos de tuberculose

Variables de estudo: casos e incidencia da tuberculose

Variables de clasificación: sexo, idade, tipo de tuberculose, fonte de detección, colectivos de especial vulnerabilidade, localización anatómica, diagnóstico bacteriolóxico nas tuberculoses pulmonares, diagnóstico radiolóxico, tratamentos supervisados, formalización dos tratamentos

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: sistemas de información administrativos.  

Rexistro do Programa Galego de Prevención e Control da Tuberculose (Rexistro galego de tuberculose) creado pola Orde do 4 de decembro de 1998 (DOG núm. 248, do 24 de decembro de 1998)

Unidade estatística elemental: caso

Unidade informante: médico que diagnostica o caso

Forma de cobertura: entrevista

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXIs)

Forma de expresión dos resultados: estatísticos derivados

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

 • gráficos que non sexan cartogramas ou SIX

Soporte da difusión: 

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

201520162017
Grao de execución100100100
Calendario50500
Oportunidade (TP1) estrutural---
Oportunidade (TP1) conxuntural---
Oportunidade (TP2) estrutural121215
Oportunidade (TP2) conxuntural---
Retraso (TP3)114
Puntualidade (TP4)000
Relevancia (R1) 22
Ligazón única e exclusiva (AC1) tenten
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2019: 2204-02-OE05. Explotación do Rexistro galego de tuberculose: en curso. Dirección Xeral de Saúde Pública (Consellería de Sanidade)
 • 2018: 2204-02-OE05. Explotación do Rexistro galego de tuberculose: en curso. Dirección Xeral de Saúde Pública (Consellería de Sanidade)
 • 2017: 2204-02-OE05. Explotación do Rexistro galego de tuberculose: en curso. Dirección Xeral de Saúde Pública (Consellería de Sanidade)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 22-502. Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose: en curso. Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública (Consellería de Sanidade)
 • 2015: 22-502. Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose: en curso. Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública (Consellería de Sanidade)
 • 2014: 22-502. Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose: en curso. Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública (Consellería de Sanidade)
 • 2013: 22-502. Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose: en curso. Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública (Consellería de Sanidade)
 • 2012: 22-502. Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose: en curso. Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública (Consellería de Sanidade)

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 22403. Explotación do rexistro galego de tuberculose: en curso. Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública (Consellería de Sanidade)
 • 2010: 22403. Explotación do rexistro galego de tuberculose: en curso sen proxecto. Dirección Xeral de Saúde Pública e Planificación (Consellería de Sanidade)
 • 2009: 22403. Explotación do rexistro galego de tuberculose: en curso sen proxecto. Dirección Xeral de Saúde Pública (Consellería de Sanidade)
 • 2008: 22403. Explotación do rexistro galego de tuberculose: en curso. Dirección Xeral de Saúde Pública (Consellería de Sanidade)
 • 2007: 22403. Explotación do rexistro galego de tuberculose: en curso. Dirección Xeral de Saúde Pública (Consellería de Sanidade)

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 2.2.5 Rexistro galego de tuberculose
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: