3701-01-AE05 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Elaborar e difundir resultados estatísticos de comercio exterior e intracomunitario no ámbito da Comunidade Autónoma

Obxectivos informativos:

 • 3.7.01. Intercambios comerciais

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario

Variables de estudo: importacións/introducións e exportacións/expedicións

Variables de clasificación: produtos (TARIC e CNAE), áreas xeográficas e destino económico

Periodicidade: 

 • regular: mensual

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: microdatos.  

Microdatos da Agencia Estatal de Administración Tributaria extraídos directamente da súa páxina de internet

Unidade estatística elemental: conxunto de transaccións

Forma de cobertura: autocobertura

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

201520162017
Grao de execución100100100
Calendario--100
Oportunidade (TP1) estrutural333
Oportunidade (TP1) conxuntural222
Oportunidade (TP2) estrutural151515
Oportunidade (TP2) conxuntural---
Retraso (TP3)000
Puntualidade (TP4)100100100
Relevancia (R1) 33
Ligazón única e exclusiva (AC1) tenten
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2019: 3701-01-AE05. Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2018: 3701-01-AE05. Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 3701-01-AE05. Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE305. Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: AE305. Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: AE305. Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: AE305. Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: AE305. Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: AE305. Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: AE305. Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario. Instituto Galego de Estatística
 • 2009: AE305. Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario. Instituto Galego de Estatística
 • 2008: AE305. Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario. Instituto Galego de Estatística
 • 2007: AE305. Explotación do comercio exterior e intracomunitario. Instituto Galego de Estatística

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 3.4.1 Comercio exterior e intracomunitario
 • PGE 1998-2001: 15. Comercio exterior de Galicia
 
Compartir: