3302-01-AE05 Explotación do índice de produción industrial

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Difundir resultados do índice de produción industrial por seccións e divisións da CNAE no ámbito da Comunidade Autónoma

Obxectivos informativos:

 • 3.3.02. Outras industrias manufactureiras

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: actividades industriais

Variables de estudo: índice e taxas de variación

Variables de clasificación: destino económico dos bens e actividade económica (divisións CNAE-09)

Periodicidade: 

 • regular: mensual

Procedencia da información

Orixe dos datos: información elaborada.  

Microdatos dos índices elementais do Índice de produción industrial do INE

Variable proporcionada pola fonte: índice elemental

Obtención da información: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: números índice

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

201520162017
Grao de execución100100100
Calendario--100
Oportunidade (TP1) estrutural---
Oportunidade (TP1) conxuntural---
Oportunidade (TP2) estrutural---
Oportunidade (TP2) conxuntural222
Retraso (TP3)000
Puntualidade (TP4)100100100
Relevancia (R1) 22
Ligazón única e exclusiva (AC1) tenten
Notas metodolóxicas (AC2) non posúenon posúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2019: 3302-01-AE05. Explotación do índice de produción industrial. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2018: 3302-01-AE05. Explotación do índice de produción industrial. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 3302-01-AE05. Explotación do índice de produción industrial. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE307. Explotación do índice de produción industrial. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: AE307. Explotación do índice de produción industrial. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: AE307. Explotación do índice de produción industrial. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: AE307. Explotación do índice de produción industrial. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: AE307. Explotación do índice de produción industrial. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: AE307. Explotación do índice de produción industrial. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: AE307. Explotación do índice de produción industrial. Instituto Galego de Estatística
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: