2101-06-AE05 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Difundir as cifras de poboación dos residentes nas diversas entidades territoriais de Galicia, o nomenclátor e unha aplicación divulgativa cos nomes e apelidos da poboación residente en Galicia

Obxectivos informativos:

 • 2.1.01. Estática e dinámica da poboación

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: poboación residente en Galicia

Variables de estudo: poboación residente

Variables de clasificación: Idade, sexo e nacionalidade

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Microdatos da explotación estatística do PMH do Instituto Nacional de Estadística e información da poboación a nivel de entidade do nomenclátor

Variable proporcionada pola fonte: persoa

Obtención da información: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

201520162017
Grao de execución100100100
Calendario--100
Oportunidade (TP1) estruturals.d.s.d.3
Oportunidade (TP1) conxuntural---
Oportunidade (TP2) estrutural222
Oportunidade (TP2) conxuntural---
Retraso (TP3)000
Puntualidade (TP4)100100100
Relevancia (R1) 22
Ligazón única e exclusiva (AC1) tenten
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2019: 2101-06-AE05. Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2018: 2101-06-AE05. Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 2101-06-AE05. Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE308. Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: AE308. Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: AE308. Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: AE308. Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: AE308. Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: AE201. Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: AE201. Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes. Instituto Galego de Estatística
 • 2009: AE201. Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes. Instituto Galego de Estatística
 • 2008: AE201. Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. Instituto Galego de Estatística
 • 2007: AE201. Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. Instituto Galego de Estatística

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 1.0.2 Padrón municipal de habitantes: explotación estatística
 • PGE 1998-2001: 2. Estructura da poboación
 
Compartir: