3902-02-OE05 Contas económicas trimestrais

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Recompilación dos datos 

        -  Cálculo e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en reestruturación

Obxectivos: 

    Proporcionar unha descrición cuantitativa coherente do conxunto da actividade económica galega no pasado inmediato mediante un cadro macroeconómico trimestral elaborado desde a óptica da oferta e da demanda.

Obxectivos informativos:

 • 3.9.02. Contas económicas e beneficios empresariais

Características técnicas

Tipoloxía: síntese: contas económicas e balances

Ámbitos de estudo

Alcance: unidades económicas residentes en Galicia

Variables de estudo: Produto Interior Bruto trimestral e os seus compoñentes, emprego

Variables de clasificación: sectores de actividade

Periodicidade: 

 • regular: trimestral

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Microdatos de enquisas, información elaborada procedente de varios organismos e información subministrada directamente polas unidades económicas

Variable proporcionada pola fonte: unidade económica

Obtención da información: 

 • información facilitada pola fonte

 • captura/consulta de información publicada

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: contas ou estados contables

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3902-02-OE05. Contas económicas trimestrais: en reestruturación. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 3902-02-OE05. Contas económicas trimestrais: en curso. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 39-102. Contas económicas trimestrais: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: 39-102. Contas económicas trimestrais: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: 39-102. Contas económicas trimestrais: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: 39-102. Contas económicas trimestrais: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: 39-102. Contas económicas trimestrais: en curso. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 39102. Contas económicas trimestrais: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: 39102. Contas económicas trimestrais: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2009: 39102. Contas económicas trimestrais: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2008: 39102. Contas económicas trimestrais: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2007: 39102. Contas económicas trimestrais: en curso. Instituto Galego de Estatística

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 3.1.2 Contabilidade trimestral
 • PGE 1998-2001: 33. Contabilidade trimestral de Galicia
 
Compartir: