Enerxía e industria

Enerxía e Industria

Índice de produción industrial (Base 2010)

Índice de produción industrial (Base 2005)

Índice de prezos industriais (Base 2010)

Índice de prezos industriais (Base 2005)

Índices na industria (Base 2010)

Actividade industrial en Galicia

Enquisa industrial de produtos

Enerxía

Enerxías renovables

Enquisa de consumos enerxéticos (CNAE-2009)

Industrias mineiras

Información adicional

 
Compartir: