Premendo na imaxe co rato podes interactuar co mapa mediante Google Maps

Panorama dos sete grandes concellos. Poboación. A Coruña

Estrutura da poboación

Poboación total por seccións. A Coruña. Ano 2018
Persoas

Poboación total por distritos. A Coruña. Ano 2018
Persoas

Poboación total por seccións Poboación total por distritos

Porcentaxe de poboación en idade de traballar (de 16 a 64 anos) en relación á porcentaxe de poboación nese grupo de idade de Galicia por seccións. A Coruña. Ano 2018
Porcentaxe

Porcentaxe de poboación en idade de traballar (de 16 a 64 anos) en relación á porcentaxe de poboación nese grupo de idade de Galicia por distritos. A Coruña. Ano 2018
Porcentaxe

Poboación de 15 a 64 anos por seccións Poboación de 15 a 64 anos por distritos

Indicadores de envellecemento

Idade media da poboación en relación á media galega por seccións. A Coruña. Ano 2018
Anos

Idade media da poboación en relación á media galega por distritos. A Coruña. Ano 2018
Anos

Idade media por seccións Idade media por distritos

Índice de envellecemento por seccións. A Coruña. Ano 2018
Tanto por cento

Índice de envellecemento por distritos. A Coruña. Ano 2018
Tanto por cento

Índice de envellecemento por seccións Índice de envellecemento por distritos

Poboación segundo o lugar de nacemento e poboación estranxeira

Poboación de nacionalidade estranxeira por seccións.
A Coruña. Ano 2018

Porcentaxe

Poboación de nacionalidade estranxeira por distritos.
A Coruña. Ano 2018

Porcentaxe

Porcentaxe de poboación estranxeira por seccións Porcentaxe de poboación estranxeira por distritos

Acceso ás táboas de datos:

Compartir: